Aký je význam slova dula?

"Dula" je starý grécky názov, označujúci špeciálne vyškolenú ženu, ktorá poskytuje starostlivosť ženám počas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia. Ťažisko práce duly je počas pôrodu ženy, ktorú doprevádza do pôrodnice.
Dula sa snaží ponúknuť rodičke nepretržitú psychickú a fyzickú podporu a hľadá prostriedky, ako jej pôrod uľahčiť. Ak je pri pôrode prítomný aj partner, jej starostlivosť sa sčasti zameria aj na neho. Tesne po pôrode môže rodičke pomôcť s dojčením, so spoznávaním sa s dieťatkom a starostlivosťou oň.
Nenahraditeľnú úlohu má pri sprevádzaní žien, ktoré pri pôrode nesprevádza partner ani iná blízka osoba. Dula sama neposkytuje zdravotnícke služby, ani v žiadnom prípade nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Jej činnosť doplňuje starostlivosť pôrodníkov a pôrodných asistentiek.
Ak sa stane, že zdravotnícky personál má plné ruky práce s matkou alebo bábätkom, môže dula svojou prítomnosťou a upokojujúcimi slovami naďalej dodávať rodičke, ale aj jej partnerovi, pocit bezpečia. Podstatnou súčasťou jej práce je obyčajná fyzická a psychická prítomnosť a ochota načúvať matke a partnerovi. Dula si kladie za cieľ prispievať k dobrej telesnej i duševnej pohode matiek i novorodencov.

Prínos duly pre rodičku a jej rodinu

Spôsob, akým žena rodí, sa odráža na jej sebavedomí, na jej vzťahu k dieťaťu, na dieťati samotnom, a teda v konečnom dôsledku na celej spoločnosti. Dula žene poskytuje emocionálnu podporu a potrebné informácie už v tehotenstve.
Zoznámi sa s jej prianiami a predstavami o pôrode, spolu s partnerom si prejdú pôrodný plán a budúci rodičia sa môžu s dulou porozprávať aj o svojich prípadných obavách z pôrodu.
Keď žena začne mat pôrodné bolesti, zavolá dule, a tá za ňou väčšinou príde domove. Počas celého procesu pôrodu dula pozorne sleduje reakcie rodičky a môže jej poradiť zmenu polohy alebo dýchania, ponúknuť masáž, povzbudenie alebo len ukľudňujúcu blízkosť.
Rodičov informuje o výhodách a nevýhodách možných lekárskych intervencií počas pôrodu. Napomáha dobrej komunikácii medzi všetkými zúčastnenými a rodičku podporuje, aby kládla relevantné otázky. Na základe dostatku informácií sa potom rodička môže rozhodovať.
Pomáha vytvoriť takú atmosféru pri pôrode, kedy sa žena cíti bezpečne, môže sa uvoľniť a plne sústrediť na pôrod. Po narodení bábätka môže dula poradiť s dojčením a starostlivosťou o dieťatko a poskytnúť podporu matke v šestonedelí.